WERKZAAMHEDEN

Inbraakpreventie

Hoe goed uw sleutelsysteem ook werkt, hoe grondig u ook waakt over uw pand, een inbreker weet altijd de zwakke plek te vinden. Het is dan rustiger slapen als u weet dat het professionele alarmsysteem vakkundig is geïnstalleerd door een betrouwbare partner. Van den Heuvel Elektrotechniek zit dichtbij, is bekend én heeft verstand van zaken. Niet voor niets zijn wij aangesloten bij Techniek Nederland vakgroep beveiliging. Hoewel de voorkeur van de meeste relaties uitgaat naar draadloze systemen van o.a. Guardall, vanwege het VEB certificaat en omdat installatie en uitbreiding achteraf sneller en flexibeler zijn, installeren wij met evenveel plezier uw installatie via de kabel. Of uw beveiligingssysteem nu draadloos is of via de kabel loopt, wij zorgen voor de installatie, ingebruikstelling en eventuele aanmelding bij SMC alarmcentrale.

Wilt u meer weten over de diverse systemen, SMC alarmcentrale of kosten, wij informeren u vrijblijvend.
Heuvel Elektrotechniek

Elektra

Waar zouden we zijn zonder elektriciteit? Alle toepassingen in huis en bedrijf functioneren op de een of andere manier dankzij elektrische energie. Van den Heuvel Elektrotechniek biedt advies over energiebesparing en daarbij meteen de mogelijkheden voor een toekomstgerichte installatie voor basisapparatuur, veiligheid en comfort. Een vakbekwame installatie en accurate afwerking spreken voor zich.

Brandbeveiliging

De grootste nachtmerrie is een brand in huis of bedrijf. U bent dan ook altijd op uw hoede voor brandgevaar. Toch kan een ongeluk ook hier in een onnozel hoekje zitten. Om u en uw omgeving te beschermen tegen de gevolgen van een ernstige brand zijn signalering en alarmering sleutelwoorden. Juist geïnstalleerde rookmelders, drukknoppen en alarmeringssystemen kunnen de persoonlijke en materiële schade tot een minimum beperken als door sluiting, vlam in de pan of een ander ongelukkige samenloop van omstandigheden toch brand uitbreekt. De installaties van Van den Heuvel Elektrotechniek zijn VEB gecertificeerd en SMC alarmcentrale zorgt ook  ͛s nachts dat systeemstoringen en brand worden gesignaleerd en doorgevoerd. Een veilig idee.

Camerabeveiliging

Onderdeel van een optimale beveiliging voor uw bedrijf is het installeren van een camerasysteem. Vooral bij een groot terrein rond het bedrijf is camerabeveiliging de aangewezen manier om inbraak, vandalisme of brand tijdig te signaleren en passende acties te ondernemen. Van den Heuvel Elektrotechniek levert en installeert statische camera’s en full functional Dome camera’s, die manoeuvreerbaar zijn, die in- en uitzoomen en oneindig veel mogelijkheden bieden. Ook de camera’s van Van den Heuvel Elektrotechniek zijn VEB gecertificeerd. De camera’s kunnen via ICT worden aangesloten met bijvoorbeeld SMC alarmcentrale, met uw eigen systeem en kunnen voorzien worden van opslagmogelijkheden. Het voordeel van een centraal beheerd systeem is natuurlijk dat dit beantwoordt aan het convenant tussen beveiligingsondernemingen en de politie, dat stelt dat vanaf 2008 alarmsignalen geverifieerd dienen te worden voordat de politie in actie komt.

Toegangscontrole

Met behulp van toegangscontrole bepaalt u simpelweg wie waar toegang heeft binnen uw bedrijfspand. Een kaartlezer kan gebruikt worden om toegang te verschaffen, maar ook om vast te leggen op welke tijdstippen iemand binnen is geweest en weer is vertrokken. Ook kan uw pand in compartimenten verdeeld worden, waarmee u vastlegt wie toegang heeft tot welke ruimte. Fijn als u intensief werkt met vertrouwelijke gegevens! Ook de zogenaamde druppel of elektrische sleutel zijn manieren om toegang tot uw pand te beperken en vast te leggen. Goed om te weten is dat Van den Heuvel toegangssystemen VEB gecertificeerd zijn.

Beveiliging

Beveiliging is maatwerk. Van den Heuvel Elektrotechniek neemt eerst de maat om vervolgens met een oplossing te komen. Om goed advies te kunnen geven is niet de techniek leidend, maar uw situatie. Een passend advies kan het beste gegeven worden na analyse van de risico’s. Pas dan kunnen eventuele risico’s in de kiem gesmoord worden. En worden ook uw risico’s geminimaliseerd. Daar worden de brandweer en uw verzekeringsmaatschappij dan weer blij van. Wij begrijpen dat u niet tot elke prijs wilt beveiligen. Maatwerk is ook berekende risico’s nemen. Daarom overleggen wij met u en de verzekeringsmaatschappij om tot een passende oplossing te komen.

Data

Een goed datanetwerk is van groot belang voor bedrijfsmatig gebruik. Communicatie op afstand is meer regel dan uitzondering. Daarom besteedt Van den Heuvel Elektrotechniek veel aandacht aan een deugdelijk functionerend datanetwerk installatie. Voor het bedrijf is een datanetwerk cruciaal voor een efficiënte bedrijfsvoering. Niet alleen het contact met klanten en leveranciers, maar ook het interne contact, logistieke systeem, management informatie systeem en vastleggen van afspraken varen wel bij een datanetwerk dat gebaseerd is op een datanetwerkinstallatie dat meegroeit met het bedrijf en flexibel is bij veranderingen. Betrouwbaarheid van de installatie zijn voor Van den Heuvel Elektrotechniek vanzelfsprekend, of dit nu over verbinding via kabels gaat of over draadloos. Grondige inventarisatie van uw wensen, heldere offerte en snelle afwerking zorgen voor een minimum aan overlast met een maximum aan mogelijkheden voor nu en later. Alle benodigde materialen zijn op voorraad, inclusief de materialen voor het wegwerken van de bekabeling. Voor u is het belangrijk dat uw communicatie naar behoren functioneert, voor ons is een tevreden klant het ultieme doel.